Energideklaration i Malmö: Din guide till ett grönare hem

24 april 2024 Veronica Urena

editorial

I takt med att hållbarhet och energieffektivitet tar allt större plats i samhällets medvetande blir energideklarationer en allt viktigare del i fastighetsvärlden. I Malmö, en stad känd för sitt framåttänkande och sina miljöambitioner, är detta inget undantag. Den här artikeln ger dig all information du behöver om energideklarationer i Malmö från vad det innebär till hur du går tillväga för att få din fastighet deklarerad.

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument som ger en tydlig överblick över en fastighets energianvändning och ger rekommendationer för hur man kan förbättra energiprestandan. I Sverige är det lag på att alla byggnader med vissa undantag ska ha en energideklaration som är högst tio år gammal när de säljs eller hyrs ut. Syftet är att främja en effektivare energianvändning och minska miljöpåverkan, samt att ge köpare och hyresgäster en klar bild av byggnadens energistatus.

Energideklarationen tar hänsyn till flera aspekter av fastighetens energianvändning, däribland uppvärmning, kylning, varmvatten och fastighetens skick när det gäller isolering och fönster. Resultatet sammanställs i en skala från A till G, där A betecknar bäst energiprestanda och G sämst.

energideklaration i Malmö

Hur går energideklarationer till i Malmö?

I en stad som Malmö, där ambitionerna att vara en ledande miljöstaden ligger högt, är processen för att få en energideklaration både systematisk och välgrundad. Det första steget är att kontakta en certifierad energiexpert. Dessa experter är utbildade att genomföra energideklarationer och är ofta också kunniga i energieffektiviseringsåtgärder.

Under besöket kommer experten att undersöka byggnadens olika system och konstruktioner samt genomföra nödvändiga beräkningar. Detta inkluderar vanligtvis insamling av uppgifter om och bedömning av:

– Isoleringens tillstånd i väggar, tak och golv.

– Fönstrens energiprestanda.

– Uppvärmnings- och ventilationssystemens effektivitet.

– Eventuell närvaro av förnyelsebara energikällor som solpaneler.

– Belysningsanvändning och apparaters energiförbrukning.

Därefter sammanställs all information i energideklarationen tillsammans med rekommendationer för åtgärder som kan förbättra byggnadens energiprestanda.

Fördelarna med en energideklaration

Att ha en aktuell energideklaration i Malmö innebär många fördelar, både för fastighetsägare och för samhället i stort. För det första är det ett värdefullt verktyg för att identifiera energisparåtgärder som kan leda till betydande kostnadsbesparingar på sikt. Det kan också öka en byggnads attraktivitet på marknaden, då potentiella köpare eller hyresgäster ofta letar efter bostäder med låg energiförbrukning.

Ur ett bredare perspektiv bidrar varje steg mot mer energieffektiva byggnader till att Malmö når sina mål om att minska klimatpåverkan och främja grön tillväxt. Det ligger i linje med Malmös ambitiösa planer att vara klimatneutralt till år 2030.

Fler nyheter