Brandtätning – en viktig del av en renovering

16 november 2023 Maja Bergman Lindberg

editorial

Brandtätning kan definieras som det förebyggande arbetet av att förhindra att en brand sprider sig genom att försegla öppningar i byggnadsstrukturer. Det är viktigt att göra brandtätningar vid renoveringar för att öka säkerheten i byggnaden.

Vad är brandtätning?

Brandtätning innebär att man förseglar öppningar vid genomföringar (rör, kablar och ventilation) och väggar/fönster som leder till en annan brandcell. Genomföringar kan man till exempel hitta i mellanväggar, golv eller tak. Där genomföringen går igenom väggen skapas det en passage som branden kan ta sig igenom och nå andra delar av byggnaden. Brandtätning består av olika material som används beroende på vilken typ av brandtätning som ska utföras. Olika material kan vara fuktbeständig fogmassa, brandtätande skum eller brandkrage. Brandkrage är speciellt utformade slitstarka kragar gjorda för att skydda genomföringar.

brandtätning

Varför är brandtätning viktigt?

Brandtätning är viktig för att förhindra att en brand sprider sig genom byggnaden och nå andra delar av byggnaden. Det är särskilt viktigt att göra brandtätning vid renoveringar av äldre fastigheter som har kabelgenomföringar och rörinstallationer som är av annan design än de som används idag. När man utför en renovering så kan det finnas möjlighet att genomföra en brandtätning för att öka säkerheten. Det är viktigt att undersöka vad som behöver göras och vilka material som ska användas för att minska risken för brand och rökutveckling.

Hur utförs brandtätning?

Brandtätning utförs vanligtvis av professionella och erfarna företag som är specialiserade på att utföra brandtätning. Detta innebär att man ser över befintliga branddetektorer, brandlarm och branddörrar för att säkerställa att byggnaden är brandsäker. Det är viktigt att man gör en noggrann bedömning av vad som ska brandtätas och vilka material som behövs för att genomföra arbetet. För att utföra en brandtätning så måste man börja med att göra en grundlig inspektion av byggnaden. Detta är för att man ska kunna hitta de öppningar som behöver förseglas. Man behöver bestämma vilken typ av brandtätning som ska utföras och vilka material som ska användas. Eftersom brandtätning är en viktig del av en renovering för att öka säkerheten i byggnaden så är det viktigt att anlita en professionell och kompetent firma med erfarenhet av brandtätning.

Fler nyheter